เอกสารเผยแพร่

 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.
 • warning: Illegal string offset 'data' in /home/ctcDruP2565/web/ctc.kbu.ac.th/public_html/drupal/includes/tablesort.inc on line 110.

http://ctc.kbu.ac.th/drupal/files/ ปีการศึกษา 2552.pdf

AttachmentSize
สถิติการใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2552.pdf69.57 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-0ปก.pdf32.76 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-1หลักการเหตุผล.pdf31.82 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-2วิสัยทัศน์พันธกิจ.pdf47.41 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-3วัตถุประสงค์.pdf33.79 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-4เป้าหมาย.pdf50.81 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-7ขั้นตอนการดำเนินงาน.pdf60.74 KB
แผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศ-52-8ระยะเวลาดำเนินงาน.pdf32.27 KB
การทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล-52-ปก.pdf30.09 KB
การทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล-52-คำชี้แจงการปฏิบัติงาน.pdf446.42 KB
การทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล-52-ประเด็นที่1.pdf822.51 KB
การทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล-52-ประเด็นที่2.pdf267.45 KB
การทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล-52-ประเด็นที่3.pdf260.68 KB
การทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล-52-ประเด็นที่4.pdf273.2 KB
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552.pdf92.16 KB
รายงานสรุปปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552.pdf90.06 KB
สถิติการให้บริการห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2552.pdf69.57 KB
แผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2553-2554.pdf83.68 KB
แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล-2553-ปก.pdf32.92 KB
แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล-2553-รายละเอียด.pdf187.63 KB
แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล-2553-ความสัมพันธ์ต่อยุทธศาสตร์.pdf83.68 KB
Posted In