วิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Windows XP)

วิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาลัยเกษมบัณฑิต (Windows XP)
1.ไปที่ Start -> All Programs -> Accessories -> Communications - Network Connection หรือ คลิกขวา My Network Places ที่หน้าจอเลือก Properties จะมีหน้าต่าง New Connection ขึ้นมา
2.คลิก Create a new connection จะมีหน้าต่าง New Connection Wizard ขึ้นมา เลือก Connect to the Internet กด Next
3.เลือก Set up my connection manually กด Next
4.เลือก Connect using a dial-up modem กด Next
5.พิมพ์ชื่อ Dial Name กด Next
6.พิมพ์เบอร์ที่ใช้เชื่อมต่อของมหาวิทยาลัย 029532400 หรือ 029537000 หรือ 023400404 หรือ 023400406 กด Next
7.พิมพ์ User name ถ้าเป็นนักศึกษา นำหน้าด้วยตัว s แล้วตามด้วยรหัสนักศึกษา 5 ตัวหลัง เช่น s80456 พิมพ์ Password เหมือนกัน 2 ครั้ง แล้วกด Next
8.ติ๊ก Add a shortcut to this connection to my desktop เพื่อสร้าง icon ไว้หน้าจอ
9.เป็นอันเสร็จสิ้น ที่นี้ก็ Dial เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เลย

สามารถดู Video สาธิตได้ที่ด้านล่างสุด
Posted In