ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำระบบ login ก่อนมีการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายใดๆ โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1. click web broswer ใดๆ จากนั้นพิมพ์เว็บใดก็ได้
2. จะขึ้นหน้าต่างให้ login อัตโนมัติ
3. ด้านล่างของกรอบ login จะมี register (ลงทะเบียน) ให้ click สมัครสมัครชิก หรือที่ http://irs.kbu.ac.th (support IE Browser)โดยอ้างอิงหมายเลขประจำบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขบัตรเจ้าพนักงาน
4. ภายหลังจากการสมัครสมาชิก ท่านสามารถนำ username/password ที่ได้กรอกไว้ เพื่อเข้าสู่การเข้าใช้ระบบเครือข่ายต่อไป
5. หากท่านใด ไม่สมัครสมาชิก จะไม่สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ด้

Posted In