ป้อน username และ password ที่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใช้งาน KBU.WiFi ได้

ปัญหา ป้อน username และ password ที่ถูกต้องแล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใช้งาน KBU.WiFi ได้
สาเหตุ ท่านไม่ได้ logout จากระบบเพื่อเลิกใช้งาน ระบบจึงไม่ยินยอมให้ท่านเข้าใช้งานซ้ำซ้อน
ทางแก้ ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อทำการลบ account ที่ค้างอยู่ในระบบออก

Posted In