เว็บเมล์

อาจารย์/เจ้าหน้าที่


เข้าสู่ระบบบริการจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)

 
E-mail:
Password:คำแนะนำการใช้งาน

  • ใส่อีเมล์ของท่านในช่อง E-mail เช่น user@kbu.ac.th
  • มีปัญหาในการเข้าใช้งาน โปรดติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โทร.1417