นักวิจัยสร้างเกมที่ผู้เล่นไม่มีวันเอาชนะได้

นักวิจัยได้มีแนวความคิดที่จะออกแบบเกมที่มีความสามารถที่จะรู้การเคลื่อน ไหวของมนุษย์ในการบังคับตัวละครในเกมก่อนที่การเคลื่อนไหวนั้นจะเกิดขึ้น โดยการวัดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังมนุษย์ โดยคอมพิวเตอร์จะมีเซ็

Posted In