สถานที่ตั้ง และเวลาทำการ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต

 

สถานที่ตั้งและเวลาทำการห้องบริการอินเตอร์เน็ต

 

 • ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 1

  (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6) จำนวน 41 เครื่อง
  เปิดบริการ
  วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 19.30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 • ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 2

  (อาคาร 1 ชั้น 1) จำนวน 43 เครื่อง
  เปิดบริการ
  วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 19.30 น.

 • ห้องบริการอินเตอร์เน็ต 3

  (อาคาร 1 ชั้น 4) จำนวน 33 เครื่อง
  เปิดบริการ
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 • ห้องบริการอินเตอร์เน็ต ร่มเกล้า

  (อาคาร 2 ชั้น 6) จำนวน 112 เครื่อง
  เปิดบริการ
  วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 18.30 น.
  วันอาทิตย์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

Posted In