การใช้ INTERNET ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าและลงทะเบียน

* การใช้งาน Web Browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla FireFox ฯลฯ)
* สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า
* สถานที่ตั้งห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า

Posted In

Virtualization Seminar Series

VMware, the global leader in virtualization solutions,
presents you Virtualization Seminar Series 2008.
This year's theme covers the latest in virtualization
technologies and trends that are transforming IT environments
from the datacentre to the desktop.

This is your chance to hear and network with VMware,
key partners and industry peers and attend complimentary
sessions on offer that will show how you can create, deliver
and maintain flexible IT environments with virtualization
and enable you to respond to constantly changing business conditions.

Posted In