การใช้ INTERNET ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าและลงทะเบียน

* การใช้งาน Web Browser (Internet Explorer, Chrome, Mozilla FireFox ฯลฯ)
* สถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า
* สถานที่ตั้งห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาเขตพัฒนาการและวิทยาเขตร่มเกล้า
* เวลาทำการห้องบริการอินเตอร์เน็ต
* กฎระเบียบในการใช้บริการห้อง Internet
* การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องบริการอินเตอร์เน็ต
* ขั้นตอนการขอ User Account ในการเข้าใช้ INTERNET ได้ด้วยตนเอง
* การใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ เว็บไซต์ลงทะเบียน

AttachmentSize
GE-121.pdf3.78 MB
User Name และ Password.pdf336.6 KB
Posted In