Recent posts

TypePostAuthorRepliesLast updated
Blog entryเอกสาร ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนบริการ somsak035 weeks 2 days ago
Blog entryเอกสารเผยแพร่ 2554 warawits06 years 28 weeks ago
Blog entryรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2554 warawits06 years 28 weeks ago
Forum topicขั้นตอนการเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ของมหาวิทยาลัย webmaster06 years 35 weeks ago
Blog entryงานบรรณสาร 2555 warawits06 years 39 weeks ago
Blog entryLibrary PR warawits07 years 10 weeks ago
Forum topicการใช้ INTERNET ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าและลงทะเบียน jinya07 years 33 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553 warawits07 years 38 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552(ต่อ) warawits08 years 25 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552 warawits08 years 25 weeks ago
Blog entryเอกสารเผยแพร่ warawits08 years 26 weeks ago
Blog entryMileStone warawits08 years 27 weeks ago
Blog entryขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย webmaster08 years 30 weeks ago
Pageบริการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Internet - Password change service) somsak08 years 32 weeks ago
Blog entryคู่มือการใช้งานระบบแจ้งสำเร็จการศึกษา warawits08 years 37 weeks ago
Pollแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552 manatsarin08 years 40 weeks ago
Pollแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2550 webmaster08 years 40 weeks ago
Forum topicสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ webmaster08 years 51 weeks ago
Blog entryคู่มือการใช้งานระบบประเมินออนไลน์สำหรับอาจารย์ warawits09 years 7 weeks ago
Blog entryตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2553 warawits09 years 9 weeks ago
Blog entryสรุปการดำเนินงานปีการศึกษา 2551 warawits09 years 25 weeks ago
Blog entryVirtualization Seminar Series webmaster010 years 18 weeks ago
Blog entry"If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. " webmaster010 years 18 weeks ago
Pageแจงเรื่อง การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านสำหรับระบบ dial-up manatsarin010 years 18 weeks ago
Forum topicวิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Windows XP) somsak010 years 19 weeks ago