Recent posts

TypePostAuthorRepliesLast updated
Blog entryเอกสาร ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนบริการ somsak020 weeks 5 days ago
Blog entryเอกสารเผยแพร่ 2554 warawits06 years 13 weeks ago
Blog entryรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2554 warawits06 years 13 weeks ago
Forum topicขั้นตอนการเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ของมหาวิทยาลัย webmaster06 years 21 weeks ago
Blog entryงานบรรณสาร 2555 warawits06 years 24 weeks ago
Blog entryLibrary PR warawits06 years 47 weeks ago
Forum topicการใช้ INTERNET ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าและลงทะเบียน jinya07 years 18 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553 warawits07 years 24 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552(ต่อ) warawits08 years 11 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552 warawits08 years 11 weeks ago
Blog entryเอกสารเผยแพร่ warawits08 years 11 weeks ago
Blog entryMileStone warawits08 years 13 weeks ago
Blog entryขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย webmaster08 years 16 weeks ago
Pageบริการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Internet - Password change service) somsak08 years 18 weeks ago
Blog entryคู่มือการใช้งานระบบแจ้งสำเร็จการศึกษา warawits08 years 23 weeks ago
Pollแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552 manatsarin08 years 26 weeks ago
Pollแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2550 webmaster08 years 26 weeks ago
Forum topicสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ webmaster08 years 36 weeks ago
Blog entryคู่มือการใช้งานระบบประเมินออนไลน์สำหรับอาจารย์ warawits08 years 45 weeks ago
Blog entryตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2553 warawits08 years 47 weeks ago
Blog entryสรุปการดำเนินงานปีการศึกษา 2551 warawits09 years 11 weeks ago
Blog entryVirtualization Seminar Series webmaster010 years 4 weeks ago
Blog entry"If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. " webmaster010 years 4 weeks ago
Pageแจงเรื่อง การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านสำหรับระบบ dial-up manatsarin010 years 4 weeks ago
Forum topicวิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Windows XP) somsak010 years 4 weeks ago