Recent posts

TypePostAuthorRepliesLast updated
Pollแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562 manatsarin031 weeks 4 days ago
Blog entryเอกสาร ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนบริการ somsak01 year 33 weeks ago
Blog entryเอกสารเผยแพร่ 2554 warawits08 years 25 weeks ago
Blog entryรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2554 warawits08 years 25 weeks ago
Forum topicขั้นตอนการเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ของมหาวิทยาลัย webmaster08 years 33 weeks ago
Blog entryงานบรรณสาร 2555 warawits08 years 36 weeks ago
Blog entryLibrary PR warawits09 years 7 weeks ago
Forum topicการใช้ INTERNET ที่เกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อการค้นคว้าและลงทะเบียน jinya09 years 30 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2553 warawits09 years 36 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552(ต่อ) warawits010 years 23 weeks ago
Blog entryสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2552 warawits010 years 23 weeks ago
Blog entryเอกสารเผยแพร่ warawits010 years 23 weeks ago
Blog entryMileStone warawits010 years 25 weeks ago
Blog entryขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย webmaster010 years 28 weeks ago
Pageบริการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Internet - Password change service) somsak010 years 30 weeks ago
Blog entryคู่มือการใช้งานระบบแจ้งสำเร็จการศึกษา warawits010 years 35 weeks ago
Pollแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2550 webmaster010 years 38 weeks ago
Forum topicสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ webmaster010 years 48 weeks ago
Blog entryคู่มือการใช้งานระบบประเมินออนไลน์สำหรับอาจารย์ warawits011 years 5 weeks ago
Blog entryตารางกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2553 warawits011 years 7 weeks ago
Blog entryสรุปการดำเนินงานปีการศึกษา 2551 warawits011 years 22 weeks ago
Blog entryVirtualization Seminar Series webmaster012 years 16 weeks ago
Blog entry"If you tell a big enough lie and tell it frequently enough, it will be believed. " webmaster012 years 16 weeks ago
Pageแจงเรื่อง การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านสำหรับระบบ dial-up manatsarin012 years 16 weeks ago
Forum topicวิธีสร้าง Dial-Up Networking เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต(Windows XP) somsak012 years 16 weeks ago