ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทางมหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดทำระบบ login ก่อนมีการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายใดๆ โดยมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1. click web broswer ใดๆ จากนั้นพิมพ์เว็บใดก็ได้
2. จะขึ้นหน้าต่างให้ login อัตโนมัติ
3. ด้านล่างของกรอบ login จะมี register (ลงทะเบียน) ให้ click สมัครสมาชิก โดยอ้างอิงหมายเลขประจำบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขบัตรเจ้าพนักงาน 8 หลักสุดท้าย
4. ภายหลังจากการสมัครสมาชิก ท่านสามารถนำ username/password ที่ได้กรอกไว้ เพื่อเข้าสู่การเข้าใช้ระบบเครือข่ายต่อไป
5. หากท่านใด ไม่สมัครสมาชิก จะไม่สามารถเข้าใช้ระบบเครือข่ายใดๆ ได้

คำแนะนำ
* ภายหลังจากพิมพ์ username/password ท่านทั้งหลายอ่านรายละเอียดและให้เข้าใจ ก่อนทำการตอบตกลง เพราะบางครั้งจะกลายเป็น web browser จำ username/password โดยปริยาย
* หน้าต่าง logout ไม่ควรปิด ให้ย่อหน้าจอลง (minimize) click logout ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานระบบเครือข่าย มิเช่นนั้นครั้งต่อไปท่านจะไม่สามารถ login ได้

ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานได้โดยคลิก ที่นี่

Posted In